Bučiny na Velkém Blaníku – Poklad rytíři chráněný

Souřadnice: N 49°38.425´ E 14°52.156´

Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Na Velkém Blaníku se nachází bikové bučiny. Tento typ lesa se vyznačuje naprostou převahou buku lesního s příměsí javoru klenu, lípy malolisté a jedle bělokoré. Keřové patro obvykle chybí. Podrost je typicky druhově chudý, nejčastěji se setkáme s travinami - metličkou křivolakou nebo bikou bělavou. Bukové porosty na vrcholu Blaníku jsou nyní 160 a více let staré. Pro značné stáří těchto porostů a jejich ochranu byla vyhlášena ve vrcholových částech Velkého Blaníku přírodní rezervace. Nejstarší porosty v jádru přírodní rezervace jsou  ponechány bez záměrné těžby.

bučiny Skalní podklad je tvořen blanickou ortorulou, rozpadající se v balvany, suťové proudy a kamenná moře. V kamenité, mělké a vysýchavé půdě se nedaří rostlinám, s potížemi přežívají i semenáčky buku. Obnova lesa je zde obtížná, ale velmi důležitá, protože les současně půdu chrání před splavením vodou. Les má v takovýchto lokalitách významnou funkci půdoochrannou. Aby zvěř neničila přirozené zmlazení, budují se na vhodných lokalitách oplocenky.

 buk a skály Malými semenáčky začíná vývojový cyklus lesa. Semenáčky mohou pod zapojenými korunami starých stromů dorůst jen určité velikosti, jejich další růst brzdí nedostatek světla. pokud se některý ze starých stromů zřítí věkem, objeví se světelné okno a mladé stromky ihned začnou růst do výšky. Tuto první fázi intenzivního růstu nazýváme fází dorůstání. Poté, co starý porost již padne, buky se stabilizují v určitém zápoji a vytváří mohutné kmeny a koruny – nastává fáze optima, kdy je velmi nesnadné rozeznat skutečné stáří stromů – 150-ti a 170-ti leté stromy vypadají velmi podobně. Pod hustými korunami je relativně tma a proto semenáčky nemají dost světla k růstu. Věkem však dochází k zlomům větví, zlomům i pádům celých kmenů. Řídnoucí porost prochází fází rozpadu. Do nižších pater se dostává více světla, na což čekají semenáčky a mladé nárosty a celý cyklus se opakuje, přičemž se jednotlivé vývojové cykly generací překrývají.

semenáčky buku oplocena a zmlazení

Na Velkém Blaníku najdeme nejvíce bučiny ve stadiu dorůstání a optima, kde je umístěná i keš. Pouze nejstarší porosty ve vrcholové části jsou v počáteční fázi rozpadu.

 vývojový cyklus

schéma – vývojový cyklus lesa

padlý buk

V bučinách na Velkém Blaníku hospodaří Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov. Přírodní rezervaci spravuje Správa CHKO Blaník.
 

foto:
bučina – Bučina na Velkém Blaníku
padlý buk – Pro stadium rozpadu je charakteristické padlé dřevo
bučina a skály – Bučiny rostou na skalách a kamenných mořích
semenáčky – Semenáčky jsou základem obnovy lesa

Nápověda pro poklad rytířů:
V torzu buku, u kořenů pod houbou.

rytíř a buky

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys


 

 


copyright © 2023 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se