Jehliště – Poklad z kamenného moře

Souřadnice: N 49°32.546´ E 14°30.713´

Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Prales Jehliště představuje květnatou bučinu vyvinutou na velmi strmém, suťovém svahu, takže se zde vytváří přechody k suťovým lesům. Nejčastější dřevinou je  buk lesní, lesníky označovaný jako „matka lesa“. Opadané listí buku vrací půdě živiny, plody (bukvice) jsou potravou zvěři. 

bučina

Buk doprovází nečetná jedle bělokorá s vonnými lesklými jehlicemi. Na přechodech do suťových poloh, zejména v jižní části, se dominantním druhem stává javor klen se skvrnitou kůrou, doprovázený jasanem ztepilým a jilmem drsným.

V podrostu květnaté bučiny na svahu nalezneme svízel vonný, věsenku nachovou, bažanku vytrvalou a pitulník žlutý. Na přechodu k suťovým lesům se vyskytují byliny vyžadující větší vlhkost a živinami bohaté půdy jako je kopytník evropský, hluchavka skvrnitá nebo devětsil bílý.

bažanka devětsil pitulník

Skalní podloží tvoří tvrdá šedá hornina s velkými zrny křemene – granodiorit. Tento typ granodioritu získal jméno po zdejší lokalitě – typ Čertovo břemeno. Keš je umístěna na místě, kde tato hornina tvoří velké balvany, suťové proudy až kamenná moře. Mezi balvany se vytváří četné dutiny až malé jeskyňky.

kameny V horní části svahu jsou stromy staré přes 150 let, v dolní části svahu kolem 100 let. Les Jehliště představuje typ lesa blízký přírodním porostům, najdeme zde menší i vzrostlejší stromy – les má vícevrstevnou strukturu. Protože tento typ lesa je u nás vzácný, vlastník se  rozhodl chránit les před vykácením. Pro ochranu zvolil formu věcného břemene, zapsaného do Katastru nemovitostí. Věcné břemeno říká, že na Jehlišti není možné provádět úmyslnou těžbu, Jehliště se tak stalo „soukromou přírodní rezervací“.

les Možností, jak vytvářet bohatě strukturované, smíšené lesy, je výběrný způsob hospodaření. Při tomto způsobu hospodaření jsou z lesa těženy pouze jednotlivé stromy, které dosáhnou požadovaného věku a parametrů. Tento typ hospodaření je náročný na sledování růstových parametrů (tloušťka, výška) lesních dřevin v porostech, plánování těžby i šetrné těžební zásahy, které nesmí poškodit okolní stromy. Pro náročnost se u nás výběrný způsob příliš nepoužívá, více rozšířen je v Německu.

Výběrný les schéma – struktura výběrného lesa

V pralese Jehlišti je bezzásahový režim, mohou zde být nakloněné a nestabilní stromy! Vstup do pralesa je na vlastní nebezpečí!

Sledování a průzkumy v pralese Jehliště provádí ČSOP Vlašim.

Nápověda pro poklad Jehliště:
V minijeskyni pod velkým balvanem u velké jedle.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys


 

 


copyright © 2023 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se