Kupsova skála – Poklad s jedovatým překvapením

Souřadnice: N 49°41.617´ E 14°50.135´
Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Kupsova skála je starý selský lom, kde si místní obyvatelé lámali kámen pro svá obydlí. V leckterém stavení v Nesperské Lhotě bychom našli kámen z Kupsovy skály. Lom byl plošně nevelký, dnes na jeho místě najdeme skalní útvary různé podoby a velikosti. Lom byl po ukončení činnosti ponechán svému osudu. Vlastní Kupsova skála, pod kterou je umístěna keš, tvoří kamenitý hřbet po celé délce svahu s vzrostlými stromy. Po stranách hřbetu jsou porosty mladší – směs dubu, smrku a břízy, chráněné oplocenkami.

Kupsova skála je pozoruhodným okrskem doubravy s bohatým podrostem, kde stáří nejstarších stromů dosahuje osmdesáti let. Ze stromů zde najdeme na malé ploše půl hektaru celou řadu druhů – dub letní, buk lesní, břízu bělokorou i borovici lesní. Lesníky sem byl dosazen i smrk ztepilý. Z keřů zde najdeme lísku obecnou, hloh a na vlhčích místech krušinu olšovou. Trávy zastupuje strdivka nící elegantního vzhledu s převislými klásky a lipnice hajní. Z kapradin roste ve stínu stromů puchýřník křehký. Z bylin zde zastihneme na jaře žlutě kvetoucí prvosenku jarní, jaterník trojlaločný s květy fialovými a opět žlutě kvetoucí „hluchavku“ pitulník žlutý. Velmi nenápadnou bylinou je bažanka vytrvalá, která má kvítky drobné, zelené barvy. Velké množství bylin kvete především na jaře, kdy stromy ještě nejsou olistěny a v podrostu je dostatek světla.

Hlavním přírodovědným fenoménem na Kupsově skále je bohatá populace lýkovce jedovatého. Lýkovec jedovatý je keřík s tenkými větvemi. Rozkvétá časně zjara (únor – březen) před vyrašením listů růžově fialovými trubkovitými květy v postranních svazečcích. Květy příjemně voní a lákají motýly. Plodem je červená peckovice. Celá rostlina je jedovatá! Jako léčivá rostlina je používán od druhé poloviny 17.století, usušená kůra se používala k léčbě kožních chrorob a revmatismu. Lýkovec je hodnocen jako vzácnější druh naší květeny, který vyžaduje ochranu.

Lýkovec zůstal na Kupsově skále zachován díky složitému terénu, který neumožnil intenzivní lesnické využití. Již v roce 1962 je z Kupsovy skály dokladováno asi 100 keříků lýkovce. Kupsova skála je tak příkladem lesa významného pro biodiverzitu. Při hospodaření v tomto typu lesa je třeba brát ohled na přítomné vzácné druhy. Les pro lýkovec musí poskytovat dostatek světla pro jarní kvetení, proto bude na Kupsově skále udržován řidší zápoj a převážně listnaté dřeviny. Povšimněte si i ponechaného padlého dřeva – jeho rozklad vrací do půdy živiny a poskytuje útočiště hmyzu. Z mladých porostů v oplocenkách bude postupně odebírán smrk – zatím poskytuje potřebný kryt mladým dubům.

Kupsova skála byla vykoupena z prostředků sbírky „Místo pro přírodu“ do vlastnictví ÚVR ČSOP. Na Kupsově skále hospodaří ČSOP Vlašim.


Keška - Kupsova skála
Uprostřed mezi dvěma silnými smrky u lesní cesty. V tomto místě za pařezem staré vrby u paty skály.  Maskováno listím, zatíženo kameny.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys


 

 


copyright © 2023 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se