NPR Ve Studeném – Poklad starobylého lesa

Souřadnice: N 49°52.399´ E 14°51.580´

Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Keš je umístěna v místě více než 170 let staré květnaté bučiny, kde se kromě starých buků, soustředěných v horní etáži (patře) porostu, vyskytují i mladší stromy stáří cca 50 let. Přírodní lesy bývají ve fázi dorůstání bohatě strukturovány – mladé stromy se na otevřenějších plochách snaží zaujmout co nejlepší pozici a zachytit co nejvíce slunečního světla potřebného pro růst. Mnohdy tak bývá velmi nesnadné rozlišit jednotlivé etáže nebo věkové třídy porostů.

V národní přírodní rezervaci Ve Studeném jsou převažujícím typem lesa květnaté bučiny. Vůdčí dřevinou je zde buk lesní, doprovázený jedlí bělokorou. Z dalších dřevin se vyskytuje javor klen, lípa malolistá a habr obecný s jilmem horským. Habr a jilm se zde vyskytují zejména na zastíněných stráních a vlhkých žlebech, kde květnaté bučiny přechází v suťové lesy. V bylinném patře najdeme celou řadu bylin, jak se na květnatou bučinu patří - kyčelnici cibulkonosnou, samorostlík klasnatý, bažanku vytrvalou, věsenku nachovou a svízel vonný. Územím prochází několik žlebů s drobnými potůčky. V jejich čisté vodě žije mlok skvrnitý.

Při pohledu dolů ze svahu si povšimněte velkého množství padlých kmenů a větví v různém stupni rozkladu. Také přítomnost padlého dřeva je charakteristická pro přírodní lesy. Odumírající i mrtvé dřevo, stojící pahýly i padlé kmeny poskytují útočiště celé řadě druhů živočichů a hub. Některé druhy jsou natolik specializovány, že se vyskytují ve dřevě pouze v určitém stupni rozkladu nebo vyhledávají pouze osluněné strany odumřelých kmenů. Protože je Ve Studeném padlého dřeva hodně, můžeme zde hojně najít jinak vzácné druhy hub, např. korálovec bukový. V silných kmenech žijí brouci roháčci.

V národní přírodní rezervaci je les velmi blízký přírodnímu stavu. Aby nebyl porušen běh přirozeného vývoje lesa, je v území Ve Studeném uplatňován bezzásahový režim. To znamená, že zde neprobíhá těžba, dřevo se neodváží, ale také se úmyslně nedosazují nové stromky. Ve Studeném tak můžeme jako v úžasné přírodní laboratoři pozorovat a studovat přirozený vývoj lesa. Na základě výsledků pak můžeme i na jiných místech pěstovat zdravější lesy. Území je tak přístupné pouze po pěšinách po obvodu, šplhání po svahu nedoporučujeme ani z hlediska bezpečnosti. Všechny důležité jevy jsou viditelné z obvodových pěšin.

schéma: struktura - Bohatě strukturovaný les ve stadiu dorůstání.

Lesy v Národní přírodní rezervaci Ve Studeném jsou spravovány Lesy ČR, s.p., Lesní závod Konopiště.
Keška – Ve Studeném
V kořenech starého buku na hranici NPR na vrcholu Spáleného vrchu. Maskováno kameny.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys
 

 


 

 


copyright © 2024 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se