Hadcové bory u Želivky – Poklad skromných borovic

Souřadnice: N 49°41.151´ E 15°06.731´

Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Hadcový bor je unikátním typem lesa, vyskytujícím se pouze na zvláštním horninovém podkladu – hadci neboli serpentinitu. Tato hornina obsahuje vysoké procento hořčíku, draslíku a dalších prvků. Vznikající půda je tak pro rostliny nehostinná. Rostliny z okolní krajiny zde zpravidla nerostou a pokud ano, tvoří zakrslé formy. Nejběžnějšími druhy v podrostu v hadcových borech v okolí keše je kostřava ovčí a brusnice borůvka.

 Bor na skaláchStromové patro hadcového boru tvoří téměř výlučně borovice lesní – ta jediná se dokáže nepříznivým podmínkám přizpůsobit. Výjimečně borovici doprovází bříza. Pokud je hadcový bor prosvětlen, objeví se jedinečné druhy, specializované pouze na hadec - žlutě kvetoucí mochna Crantzova, hvozdík kartouzek hadcový nebo pomněnka úzkolistá a nenápadný penízek horský. Z trav se vyskytuje bojínek tuhý. Na skalkách najdeme sleziník hadcový a zdejší unikát – kuřičku hadcovou, která je endemitem – neroste nikde jinde na světě.

Mochna Crantzova sleziník hadcový kuřička hadcová pomněnka

Keš je umístěna na zvláštním místě – hadcový bor je tu protnutý zbytky stavby původně plánované trasy dálnice D1. Povšimněte si, že vedle současné silnice z Bernartic do Borovska je vytvořen ještě pokračující násep – toto měl být druhý pruh nedokončené dálnice. I blízký propustek pod silnicí má dvojnásobnou šířku. Prostor náspu osídlil les a vrátily se i hadcové druhy. Proto na náspu podél silnice můžeme nalézt i výše jmenované druhy bylin.

Zdejší hadcový bor je unikátní i dalšími vlastnosti. Zdejší borovice velmi pomalu rostou a u více než 100 let starých porostů se jen velmi těžko odhaduje skutečný věk. Plochy hadcových borů kolem přehrady Želivka tvoří současně první pásmo hygienické ochrany vod, to znamená, že mají důležitou funkci vodohospodářskou. Do prvního pásma je vstup veřejnosti zakázán (prostor západně od silnice)! V lese východně od silnice (kde je i keš :-), lze chodit bez omezení. Při pohybu po lese a hledání hadcových druhů na tělese bývalé dálnice mějte na paměti, že tento typ lesa je díky pomalému růstu náchylný k poškození. Pro ochranu hadcových borů zde byla v roce 2011 vyhlášena Národní přírodní památka Hadce u Želivky.

Hadcový bor Foto: Hadcový bor

Hadcové bory u Želivky jsou spravovány Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou. Nepovolené vstupy do prvního pásma ochrany vod přehrady Želivka kontrolují pracovníci Povodí Vltavy s.p. a příslušníci Policie České republiky.

Keška – Hadcové bory u Želivky
V propustku nedokončené silnice mezi Bernarticemi a Borovskem. Uvnitř uprostřed propustku – opravdu se musí dovnitř, nic pro klaustrofobiky. Nemaskováno.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys
 


 

 


copyright © 2023 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se